Avís legal

En aquesta pàgina, l’usuari podrà trobar tota la informació relativa als termes i condicions legals que defineixen les relacions entre els usuaris i el responsable d’aquesta web. Com a usuari, és important que coneguis aquests termes abans de continuar la teva navegació.

Objectiu de turismeconscient.cat

L’objecte d’aquesta web és facilitar informació sobre el turisme sostenible i les seves diferents modalitats, especialment aquelles que es regeixen sota criteris de turisme conscient, així com vendre productes i serveis professionals que ajudin a fomentar aquest tipus de turisme de qualitat, sostenible i èticament responsable amb el medi on es desenvolupa.

Dades del responsable dʻaquesta web

Identitat del responsable: Antoni López
Nom comercial: Turisme Conscient .cat
Adreça: Av. Hug Roger III, 19. 25570 – Ribera de Cardós (Lleida)
Correu electrònic: hola@turismeconscient.cat
Activitat: Consultoria, màrqueting i serveis turístics.

Antoni López, com a responsable d’aquesta web, assumeixo el compromís de processar la informació dels meus usuaris i clients amb plenes garanties i complir els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i l’ús de les seves dades personals.

Aquesta web, per tant, compleix rigorosament la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril del 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Servicis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Condicions generals dús

Les presents condicions generals regulen l’ús de la web, inclosos els continguts, productes i serveis posats a disposició a la web. Tota persona que accedeixi a la web turismeconscient.cat accepta sotmetre’s a les Condicions Generals vigents.

Dades personals que recull i com ho faig

Aquesta web compleix amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades, implicant que, com a usuari, hauràs de donar el teu consentiment exprés abans de facilitar-nos dades personals a través dels diferents formularis que tens a la teva disposició a les seccions de la web.

Per això, en nom de la transparència i l’exercici del teu dret, el nostre deure és informar-te sobre les dades personals que demanem, emmagatzemem i tractem i amb quines finalitats, tenint en qualsevol moment la possibilitat de revocar lliurement el teu consentiment.

Tota aquesta informació la podràs trobar a la nostra POLÍTICA DE PRIVACITAT.

Compromisos i obligacions dels usuaris

L’usuari queda informat que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial. D’aquesta manera, l’usuari es compromet a utilitzar la web, els serveis i els continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l’ordre públic.

Queda prohibit l’ús de la web amb finalitats il·lícites o lesives, o que, de qualsevol manera, puguin causar perjudici o impedir el seu funcionament normal.

Pel que fa als continguts d’aquesta web, es prohibeix:

  • La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, llevat que es compti amb la meva autorització com a legítim titular.
  • Qualsevol vulneració dels drets del prestador o de mi com a legítim titular.
  • La seva utilització per a fins comercials o publicitaris sense la meva autorització com a legítim titular.

En la utilització de la web turismeconscient.cat, l’usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués fer malbé la imatge, els interessos i els drets d’Antoni López ni de la marca Turisme Conscient .cat, així com tampoc de tercers, o que pogués danyar, inutilitzar o sobrecarregar la web, ni que impedís, de qualsevol manera, la utilització normal de la web. Tot i això, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són enterament fiables i que, per tant Antoni López no pot garantir la inexistència de codi maliciós o altres elements que puguin produir alteracions als sistemes informàtics (software i hradware) de l’usuari o als seus documents electrònics i fitxers continguts en aquests, encara que hi poso tots els mitjans necessaris i les mesures de seguretat oportunes per evitar la presència d’aquests elements nocius.

Tota persona que accedeixi a aquesta web accepta sotmetre’s a les Condicions Generals vigents a cada moment del portal turismeconscient.cat.

Política de cookies

Tal com us informem només accedir a la nostra web, aquest lloc utilitza cookies pròpies i de tercers amb l’objectiu de proporcionar-vos la millor experiència d’usuari i desenvolupar la nostra activitat. En qualsevol moment, tindreu l’opció de configurar el vostre navegador per desestimar l’ús d’aquestes cookies.

Per accedir a la informació completa sobre l’ús de cookies en aquesta web, la seva finalitat i desestimació, pots consultar la nostra POLÍTICA DE COOKIES.

Condicions de compra dels productes

L’objectiu d’aquest apartat és aportar tota la informació necessària perquè la transacció sigui transparent i satisfactòria per ambdues parts.

En comprar qualsevol dels meus productes o serveis, estàs acceptant les condicions aquí exposades.

Preus i mètodes de pagament:

Tots els preus que apareixen a turismeconscient.cat són en euros i inclouen el corresponent % d’IVA vigent a Espanya. En cas de fer la compra des de fora d’Espanya, la base imposable es recalcularà abans de fer el pagament i s’aplicaran els impostos corresponents al país del comprador (països dins de la UE) o s’eliminaran els impostos (en cas de països fora de la UE). El preu final que paga el comprador sempre serà el que es mostra a la pàgina de venda.

El pagament es realitzarà mitjançant les opcions que es presentin a la pàgina de venda de cada producte o servei, podent ser mitjançant targeta de crèdit VISA/Mastercard/American Express, a través de la passarel·la de pagament Stripe o PayPal, o mitjançant transferència bancària.

Anuncis patrocinats, enllaços d'afiliats i publicitat

Aquesta web també pot oferir als usuaris continguts patrocinats, anuncis i/o enllaços d’afiliats.

La informació que apareguin als enllaços d’afiliats o els anuncis inserits són facilitats pels mateixos anunciants, per la qual cosa Antoni López no es fa responsable de possibles inexactituds o errors que poguessin contenir els anuncis, ni garanteix de cap manera l’experiència, integritat o responsabilitat dels anunciants o la qualitat dels seus productes.

Els anuncis romandran publicats al portal fins que siguin eliminats o suspesos per part de l’anunciant o d’Antoni López, que lògicament no serà responsable que, un cop donats de baixa a les seves bases de dades, els anuncis continuïn sent indexats en cercadors aliens a aquest portal.

Qualsevol relació contractual o extracontractual que l’usuari formalitzi amb els anunciants, afiliats o terceres persones contactades a través d’aquest portal s’entenen realitzats únicament i exclusiva entre l’usuari i l’anunciant i/o tercera persona. L’usuari sap i accepta que turismeconscient.cat únicament actua com a via o mitjà publicitari i que, per tant, no té cap mena de responsabilitat sobre els danys o perjudicis de qualsevol naturalesa ocasionats amb motiu de les seves negociacions, converses i/o relacions contractuals o extracontractuals amb els anunciants o terceres persones físiques o jurídiques contactades mitjançant aquest portal.

Enllaços d’afiliació d’Amazon:

Aquesta web es reserva el dret d’utilitzar enllaços d’afiliats d’Amazon. Això vol dir que podràs trobar enllaços de productes d’Amazon als quals accedir directament des d’aquesta web, però que, si escau, la compra la realitzaràs a Amazon sota les seves pròpies condicions en aquell moment.

Política de comentaris

A la present web es permet realitzar comentaris per enriquir els continguts i realitzar consultes en totes aquelles pàgines habilitades a aquest efecte.

No s’admetran comentaris que no estiguin relacionats amb la temàtica d’aquesta web, que incloguin difamacions, greuges, insults, atacs personals o faltes de respecte en general cap a l’autor o altres membres. Aquests comentaris seran suprimits pels administradors de la web.

També seran suprimits els comentaris que continguin informació que sigui òbviament enganyosa o falsa, així com els comentaris que continguin informació personal, com ara domicilis privats o telèfons i que vulnerin la nostra política de protecció de dades.

Es desestimarà, igualment, aquells comentaris creats només amb finalitats promocionals d’una web, persona o col·lectiu i tot el que pugui ser considerat spam en general.

No es permeten comentaris anònims, així com aquells realitzats per una mateixa persona amb diferents sobrenoms. Tampoc no es consideraran aquells comentaris que intentin forçar un debat o una presa de postura per un altre usuari.

Mesures de seguretat

Les dades personals comunicades per l’usuari a Antoni López, i/o a través de turismeconscient.cat, poden ser emmagatzemades en bases de dades automatitzades o no, la titularitat de les quals correspon en exclusiva a Antoni López, assumint aquest totes les mesures de índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixin la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació que conté d’acord amb el que estableix la normativa vigent en protecció de dades.

Drets de propietat intel·lectual i industrial

En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la disposició de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, a qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització d’Antoni López. L’usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial d’Antonio López.

L’usuari coneix i accepta que la totalitat de la web, incloent sense caràcter exhaustiu el text, software, continguts (l’estructura, selecció, ordenació i presentació inclosos) podcast, fotografies, material audiovisual i gràfics, està protegida per marques, drets d’autor i altres drets legítims d’acord amb els tractats internacionals on Espanya hi participa, així com per altres drets de propietat i lleis d’Espanya.

En cas que un usuari o un tercer considerin que s’ha produït una violació dels seus legítims drets de propietat intel·lectual per la introducció d’un determinat contingut a la web, preguem que notifiqui aquesta circumstància a Antoni López indicant:

  • Dades personals de linteressat titular dels drets presumptament infringits, o indicar la representació amb què actua en cas que la reclamació la presenti un tercer diferent de linteressat.
  • Assenyalar els continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació a la web, l’acreditació dels drets de propietat intel·lectual assenyalats i declaració expressa en què l’interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades a la notificació.

Enllaços o Links

Aquesta web inclou enllaços o links a llocs de tercers. Les pàgines pertanyents a aquests tercers no han estat revisades ni són objecte de controls per part nostra, per la qual cosa, ni Antoni López ni turismeconscient.cat no podran ser considerats responsables dels continguts d’aquests llocs web, ni de les mesures que s’adoptin relatives a la seva privadesa o al tractament de les seves dades de caràcter personal o altres que es puguin derivar.

Per tot això, us recomanem la lectura detinguda de les condicions d’ús, política de privadesa, avisos legals i/o similars d’aquests llocs.

Exclusió de garanties

Antoni López no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin portar causa de:

  • La manca de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament de la web o dels seus serveis i continguts.
  • L’existència de codi maliciós (malware), programes maliciosos o lesius en els continguts.
  • L’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal.
  • La manca de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris a la web.

El prestador no es fa responsable sota cap concepte dels danys que poguessin dimanar de l’ús il·legal o indegut de la present pàgina web.

Els continguts de la web s’ofereixen amb finalitat informativa i divulgativa. No constitueixen ni substitueixen un assessorament professional, per la qual cosa el prestador s’eximeix de qualsevol responsabilitat, directa o indirecta, que pogués derivar-se de l’ús o l’aplicació de la informació d’aquesta web fora dels seus propòsits.

Llei aplicable i jurisdicció

Les relacions entre Antoni López i els usuaris dels seus productes i serveis presents en aquesta web, estan sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles i als tribunals de Lleida.

Contacte

Si tens algun dubte sobre les Condicions Legals o vols fer qualsevol comentari sobre la web, si us plau envia un correu electrònic a hola@turismeconscient.cat